Lokalhistorie      tilbage

Ledøje Smørums lokalhistorie

Fra 1988 til 2002 var jeg leder af Ledøje-Smørum Lokalarkiv.

I Fortid og Nutid 1983-85 havde jeg artikler "Breve til amtmanden" og "Hvem bar barnet?"

Desuden en artikel i Danske Skolehistorie 1985 om skolehistorisk kildemateriale i amtsarkiverne. 

Og en artikel "Svenske landarbejdere i Ledøje-Smørum" i "Over Øresund"

Jeg interesserer mig også for kvindehistorie og omtales i "Håndbog for slægtsforskning"  

Jeg har arbejdet med Ledøje-Smørums historie fra 1976.                                     

Det har været Edelgave's godshistorie og landsbyernes historie, hvor jeg som redaktør af

 "Årsskrift for Ledøje-Smørum Historiske Forening og Arkiv"  fra 1988-1998 skrev flere artikler 

om Edelgave, landsbyernes smede, erindringer o.m.m.

Desuden har jeg lavet "Ledøje-Smørum i gamle postkort"             

og skrevet en lille roman                                

om krigen mellem Danmark og Sverige i Ledøje-Smørum " Stormen på svenskerne".

Artikler i Årsskrift for Ledøje-Smørum Historisk forening og Arkiv

Navneregister til Edelgaves skifteprotokol under udarbejdelse