Danske malede portrætter   tilbage

                        I 1903 udgav Lund dette værk med malerier af præster, rådmænd, borgmestre og lign. men en del af disse malerier 

                        kan være gået til grunde eller være blevet kasseret i de kirker, de var opsat i. Fotos har ikke den oprindelige fine kvalitet

                        men skal kun vise materialet.

                        Danske malede portrætter  udgivet af E.F.S. Lund København 1903 bd.9

                        Tryk for større billede.                                                               Billederne ses lodret under kirker.    

                   

lund0003.jpg (593408 byte) Stk Petri kirke Kbh.

Købmand Heinrich Schuppe f. 4.aug. 1634Lübeck og død d. 4 april 1690, g.m. Dorothea von der Wilden død 1684 og Anna Meulengracht f. 8.juli 1656, Direktør for den ostindiske handelskompagni med sine hustruer

lund0024.jpg (720056 byte) St.Nicolai Kirke i Køge

Borgmester Peder Pedersen f.1517 død 16/3 1595 med hans hust. Bodil død 1560 og Alhed død 28/8 1601 samt børn: Laurids, Siger, Peder, Poul, Simon, Dirik, Lauritz, Rasmus, David, Bodil, karine, Anne, Marine,

  lund0002.jpg (564923 byte) Holmens kirke

Viceadmiral Poul Jørgen Bjørnsen med familie. Født 1598 i Flensborg død 15.dec. 1680 g.m.Anna Valentinsdatter f.1598 Flensborg død 27 marts 1684.

lund0025.jpg (731421 byte) Raadmand Enevold Rasmussen f. 23/2 1593  død 1653 og hust. Margrethe Rasmusdatter f. 23/5 1598  død 1648
  lund0004.jpg (693768 byte) Hans Numsen materialskriver ved Holmen f. 1613 død 1652 g.m. Inger Margrethe Vibe f. 22.nov. 1622 død marts 1648 lund0026.jpg (570761 byte) Christen Caspersen Schøller borgmester i Køge Assessor i Højeste Ret f. 18/10 1609 død 10/2 1677 hust. Anne rasmusdatter f. 30/7 1604 død 19/2 1669 børn: Ellen, Rasmus Christensen Schøller geheimeraad f.6/7 1644 død 29/12 1719
  lund0001.jpg (1059454 byte) Jacob Madsen handelsmand borgmester f. 1596 i Visby på Gulland død 21.maj 1653 g.m. Karen Eilersdatter f. 1591 i Vordingborg 

d. 24 nov. 1674.

lund0027.jpg (665441 byte) Rasmus Christensen Schøller Kancelliraad
  lund0005.jpg (524356 byte) Hans Hansen Osten proviantskriver på Proviantgaarden i Kjøbenhavn. Forvalter af det Kgl. Gods på Lolland og Falster f. 25/3 1617 nær Løgumkloster død 3/4.1652 g.m. Abel Cathrine stifterinde af Abel Cathrines stiftelse i Kbh. f. 1626  død 1/1 1676. lund0028.jpg (765104 byte) Ole Christensen Luedorph f. 11/6 1646 død 1676
Bendix Mese, Proviantskriver, raadmand død 3/6 1688 g.m. Anniche Niendorf død 4/10 1682 lund0029.jpg (468233 byte) Gladsaxe kirke

Mikkel Sørensen Lemvig sognepræst i Gladsaxe og Herlev f. 1622  død 2/3 1690 1.g. Lucie Svendsdatter f. 1612  død 24/10 1676

                       lund0007.jpg (770362 byte) Gabriel Jacobsen Kyng skibsskriver, spisemester på Bremerholm. Forstander for Holmens kirke f. 1603   død 14/12 1684 g.m. Ellen Pedersdatter f. 1605   død 6/11 1676. lund0030.jpg (992385 byte) Lyngby kirke

Johan Rosenmejer og hust. Maren Olufsdatter Malet 1649

                        St.Olai kirke i Helsingør

Hans Rostgaard ridefoged og amtsforvalter over Kronborg Amt. F. 15/4 1625 Rost, Haderslev Amt død 31/12 1684. Gift m. Kirsten Pedersdatter f. 1637 død 5/4 1668. 2.g. Cathrine Asmusdatter f. 1636 død 24/2 1672.

lund0031.jpg (784064 byte) Ukendt præst og hans familie
                       lund0009.jpg (822514 byte) Jens Pedersen (Grove) Kgl. Fyrforvalter Slotsskriver på Varberg  f. 1584 i Ungstrup, Lysgaard død 9/10 1659 g.m. Anne Andersdatter f. 3/10 1586 død 12 /1 1629  2.g. Dorte Mortensdatter Rash d. 1650. lund0032.jpg (690695 byte) Holbæk kirke

Borgmester Anders Schult f. 1629 med hust. Elisabeth Dreiers f. 1645 samt deres børn

                       lund0010.jpg (796581 byte) St. Marie Kirke Helsingør

Gert Albertsen Schumacher Magister og Præst f. 1641 Roskilde død 23/2 1691

lund0033.jpg (668220 byte) Raasmand Peder Jensen f. 16/2 1583  død 2/6 1649  og hust. Margrethe Nielsdatter f. 18/6 1601. Levede sammen i 29 år.
                      lund0011.jpg (697589 byte) Thomas Lund sognepræst og slotspræst på Kronborg f. 1582 Flensborg død 31/8 1636 lund0034.jpg (679564 byte) Kalundborg kirke

Sognekapellan Laurits Nielsen Gram f. 1600  død 16/5 1661 og hust. Maren Pedersdatter og deres børn.

                      lund0012.jpg (767751 byte) Just Valentin Johansen Stemann slotspræst på Kronborg f. 27/6 1629 død 20/5 1689. lund0035.jpg (689419 byte) Ondløse kirke

Kammerherre Adolph Henrich von Staffeldt  død 24/10 1759.

                     lund0013.jpg (947983 byte) Birkerød kirke

Henrik Gerner sognepræst senere Biskop over Viborg stift, død 14/5 1700

lund0036.jpg (765486 byte) Ubby kirke

Edel Sophie Bille f. 28/4 1684  død 6/3 1706 g.m. Etatsraad Johan Christopher Schönbach

                     lund0014.jpg (1170011 byte) Jens Nielsen med hustru Annike Riders død 25/10 1650 lund0037.jpg (922386 byte) Dragsholm

Cort Sivertsen Adeler Generaladmiral f. 16/12 1622   død 5/11  1675

                     lund0015.jpg (1213735 byte) Slangerup Kirke

Borgmester Hans Hansen Atke død 16/6 1680 og hustru Anne Andersdatter

lund0038.jpg (732417 byte) Sorø klosterkirke

Kgl. Historiograf Professor Johannes Meursius og hust. Catharina von Bilderbeek samt deres børn sønnen Johannes von Meurs f. 1613

                    lund0016.jpg (1163841 byte) Roskilde Domkirke

Frederik III f. 18/3 1609  død 9/2 1670

lund0039.jpg (687992 byte) Bent og Niels Andersen sønner af Borgmester i Frederiksstad Anders Olufsen død af pest 1654.
                    lund0017.jpg (1018226 byte) Christian Gyldenstjerne f. 1552 død 21/2 1617 og hust. Dorothea Rud f. 1560 død 14/9 1648 lund0040.jpg (558774 byte) Korsør kirke

Borgmester Caspar Brand  død 1677 og hustru Anne Poulsdatter  død 1678

         lund0018.jpg (414813 byte)          Augustinus Sand sognepræst i St.Marie kirke Helsingør slotspræst på Kronborg f. 1567 død 31/12 1649 med sin anden hust. Anna Rhumann f. 1567 død 10/12 1648. lund0041.jpg (654088 byte) Bjernede kirke

Overførster og Birkefoged Mads Christensen med hustru og fem børn

malet 1691

lund0019.jpg (632006 byte) Borgmester Gert Schrøder f. 1589  død 1/1 1643 med sin hust. Christine Albertsdatter f. 1578  død 28/8 1642 lund0042.jpg (692446 byte) Nærbillede af Mads Christensen og hustru.
lund0020.jpg (366467 byte) Susanne Madsdatter f. 1613  død 6/9 1637 professor Worms anden hustru lund0043.jpg (919699 byte) Broby kirke

Mette Rosenkrantz til Vallø og

Peder Oxe til Gisselfeld Rigshofmester

lund0021.jpg (775802 byte) Dr.Theol. Jacob Peter Mynster Biskop over Sjællands Stif f. 1775 død 30/1 1854 lund0044.jpg (605996 byte) Gisselfelde

en ukendt adelsmand med familie

lund0022.jpg (868593 byte) Dr. Theol. Hans Lassen Martensen Biskop over Sjællands Stif f. 19/8 1808 død 3/2 1884 lund0045.jpg (733617 byte) Fuirendals kirke

Provst Frederik Andersen Klyne f. 19/3 1589  død 1657 med to hustru og børn. Sønnen Anders Frederiksen Klyne f. 1625  død 1686 blev faderens eftermand.

lund0023.jpg (1078696 byte) Dr. Theol. Phil bruun Juul Fog. Biskop over Sjællands Stift f. 11/3 1813  død 22/2 1896 lund0046.jpg (695201 byte) Præstø kirke

Raadmand Svend Nielsen og hustru 1631

lund0048.jpg (608908 byte) St.Peders kirke Næstved

Raadmand Hans Hornemann død 25.6.1680 og to hustr. Abele Pedersd. f. 1597 død 1654 og Christenze Rasmusd. Bacher f. 1636 død 1.8.1698 samt syv børn i andet ægteskab

lund0047.jpg (650040 byte) Borgmester Niels Jensen  død 12/12 1605 g.m. Karen Sørensdatter Hun er 2.g. Tolder Jacob Christophersen Viborg død 9/12 1619  3.g. Hans Erichsen og datteren Birgitte Jacobsdatter.
lund0049.jpg (598810 byte) Mag. Christian Clementinus Økonom på Herlufsholm f. 1596 død 1654 af pest med hustru Mette Jacobæus også død af pest i aug. 1654. lund0053.jpg (575507 byte) Vordingborg kirke

Borgmester Erik Nielsen med hustru Karen Hansd. f. 1599  død 20.3.1639 og deres tolv børn, 6 sønner og 6 døtre.

lund0050.jpg (723863 byte) Raadmand Rasmus Christensen med hans fire hustr. Susanne Henriksd., Maren Jens Hollændersd. Maren Rasmusd. Baches og Maren Torkelsd. Brant samt deres børn. Malet 1660. lund0054.jpg (582067 byte) Et nærbillede af Erik Nielsens Epifatum malet 1640. Ni børn hensover i kirken.
lund0051.jpg (652738 byte) St. Mikkels kirke Næstved

Borgmester Jens Anders Aalborg død 23.11.1666 med hans to hustruer Ellene Olufsd. død 16.3.

lund0055.jpg (608523 byte) St. Hans kirke i Stege

Ukendt Raadmandsfamilie på Frederik d. III's tid.

lund0056.jpg (692033 byte) Herfølge kirke 

Claus Christophersen Lyskander f. 1558  død 1624  Kgl.Histotiograf, digter og sognepræst med hustru Margrete Skavbo og deres børn.Sønnen Claus Clausen Lyskander præst efter faderen f. 1591 død 1619 af pest. Elisabeth og Martha .

lund0058.jpg (693835 byte) Faxe kirke       nr. 58

Hans Andersen Schrøder Mag. sognepræst til Faxe f. 7.9.1609 død 31.7. 1650 hans hustru Anne jensdatter død 13.4. 1669 g.m. eftermanden Hans Thomsen død 4.12.1670 samt 3 sønner, en dødfødt, en f. 1649 død 1696 af pest. . Sønnen Johannes Schrøder præst i Helsingør.

lund0057.jpg (821857 byte) Magleby kirke

Mindetavle over Pernille Krognos til Bregentved død 26.4.1533 og Markie Rigsraad Anders Bille f.4.4.1455 død 23.10.1555. Pernille Krognos var datter af Rigsraad hr. Oluf Stigsen til Krapperup og Boller og Anne Mouridsd. Gyldenstierne.

lund0059.jpg (647965 byte) Herlufmagle kirke

Epifatum Rigsadmiral Claus Daa til Ramstrup, Borreby, Holegaard m..m

lund0061.jpg (683896 byte) Bornholm  Østermarie kirke

Jens Pedersen Kofoed "Bornholms Befrier" 1658 f. 3.11.1628  død 16.5.1691 med hans to hustruer Margrete Sander død 28.7.1678 og Elisabeth Akeleye f. 27.3.  død 13.2.1739 samt deres 24 børn.

lund0060.jpg (857896 byte) Nærbillede af  Claus Daa f.6.8.1579 

død 30.3.1641

lund0062.jpg (875012 byte) Østerlars Kirke

Jørgen Jensen Sode sognepræst for Østerlars og Gudhjem død 27.6.1700 og hust. Maren Hansdatter samt deres tre børn Jens, Herman og Margrethe

lund0065.jpg (667678 byte) St. Nicolai Kirke i Køge

Hans Christensen død 1657 og hust. Drude Hansdatter Thim død 1624 

lund0066.jpg (791464 byte) Maribo kirke

Dorte Skriver og hendes to mænd Hans Skriver og Herman Klemme og deres børn.

Malet i 1584

lund0063.jpg (771945 byte) Holmens kirke København

Mag. Niels Christensen Spend f. 17.3.1594  død 1.1.1664   Anne Laurits datter  død 1669 samt fire børn Jens,Christen, Simon og Sophie Amalie.

 

lund0069.jpg (574195 byte) Nakskov kirke

Tolder og Borgmester Niels Thomsen Nielsen død 9.8.1652 med fam.hust. Karen Hansdatter hustr. Kirsten   død 31.1.1661

lund0064.jpg (770047 byte) Kaptain Rolof Pedersen   f. 14.5.1616 Møen  død 26.9.1687  med hustru Christence Stevehus f. 1.9.1612 Greifvalde  død dec. 1698
lund0070.jpg (636278 byte) Borgmester Niels Nielsen med familie lund0074.jpg (736271 byte) Nysted kirke

sognepræst Knud Madsen Lerche f. 8.2.1593   død 26.2.1666 og hust. Sofia Bathe f. 1600  død  1653  

lund0071.jpg (653349 byte) Laurids Vidsted mag. sognepræst Nakskov f. maj 1614 afsat 1666 død 8.3.1674 hust. Karen Nielsdatter død 1653  hust. Margrete Laurids datter maler(Thura) lund0075.jpg (677402 byte) Rådmand Iver Nielsen slotsskriver på Aalholm slot f. 1615  død 20.11.1666  hans hust. Johanne Knudsdatter Lerche f. 6.5.1631  død 14.1.1678  og deres børn 
lund0072.jpg (557592 byte) Niels Pedersen Saxtrup f. 1624  død 14.10.1686 hust. Abel Maria Andersdatter Krag død 1674  hust. Anne Jacobsdatter Lund.
lund0073.jpg (583978 byte) Ole Dorph f. 13.2.1711  død 28.11.1777 g.m. Anne Elisabeth Pantlitze f. 1717  død 1760  og enken Charlotte Amalie Tomesen f. Suhr f. 1714  død 1793.
lund0068.jpg (454315 byte) Rådmand Tyge Sørensen og hustru